info@cyklobecica.cz+420 776 774 184

Splátkový prodej

Michal Bečica – vázaný zástupce

Společnost Michal Bečica je registrována jako zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Bude Českou národní bankou zapsána  do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Společnost Michal Bečica zastupuje poskytovatele – společnost ESSOX s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem spotřebitelských úvěrů.

Kontaktní údaje zprostředkovatele

Michal Bečica
Štarnov 280
783 14 Štarnov

tel.: 776 774 184
e-mail: info@cyklobecica.cz

Kontaktní údaje poskytovatele

ESSOX s. r. o.
Senovážné náměstí 231/7
370 21 České Budějovice

tel.: +420 389 010 422
e-mail: zakaznickyservis@essox.cz

Společnost Michal Bečica informuje své klienty, že neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřením smlouvy o doplňkové službě jako je pojištění apod., pokud není umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě.

Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu. 

Řešení stížností

Prioritou společnosti Michal Bečica je poskytovat našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni.

Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním našich zaměstnanců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat. Vaši stížnost lze směřovat:

Michal Bečica / info@cyklobecica.cz/ Na Tabulovém vrchu 1304/4 779 00 Olomouc

Mimosoudní řešení sporů

Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

 • Finanční arbitr
  Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz

  Kontaktní údaje: Finanční arbitr ČR
  Legerova 69/1581
  110 00 Praha 1

  tel.: +420 257 042 070
  e-mail: arbitr@finarbitr.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

tel.: +420 296 366 360
fax: +420 296 366 236
www: www.coi.cz

Orgány dohledu

Česká obchodní inspekce (ČOI)

ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených zejm. zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vč. povinností dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2

tel.: +420 296 366 360
fax: +420 296 366 236
www: www.coi.cz